• 2022 წლის 31 დეკემბერს  ყველა მაღაზია იმუშავებს საღამოს 18:00 საათამდე;  
  • 2023 წელის 1 და 2 იანვარს ყველა მაღაზია ისვენებს; 
  • 2023 წლის 3 იანვრიდან  ყველა ფილიალი  ჩვეულ რეჟიმში აგრძელებს   ფუნქციონირებას.